Dnešní převody jsou postupně menší a lehčí, ale jejich výkon se neustále zvyšuje. Z toho plyne také zvyšování požadavků na použitá maziva. Při výběru maziva je třeba brát ohled na druh převodu (čelní, kuželový nebo šnekový převod), ale také teplotní rozmezí, rychlosti, umístění mazacích oblastí i kombinace materiálů.

Copyright © 2024