Produkty Elkalub se vyskytují na trhu převážně v průmyslových odvětvích jako tiskárenství, potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, elektronický průmysl, textilní průmysl. Udržováním těsných kontaktů a spoluprací s výrobci strojního zařízení a se společnostmi používajícími naše maziva jsme vytvořili komplexní řadu vysokovýkonných maziv, kterou stále zlepšujeme.

Vysokovýkonná maziva ELKALUB vám přinesou:

  • zvýšenou životnost strojního zařízení a vyšší ochranu proti opotřebení
  • dosahování vyšších a déletrvajících přesností strojního zařízení
  • dlouhodobé mazání dokonce i za mezními hranicemi
  • prodlouženou periodu bezpečné a bezporuchové činnosti výrobního zařízení
  • snížení nákladovosti na údržbu
  • zvýšenou produktivitu strojního zařízení
  • úsporu energie
  • úsporu nákladů

 

Copyright © 2024