Nabízíme velkou skupinu mazacích olejů pro různé teplotní rozsahy v různých viskozitních třídách.

Tyto oleje jsou založeny na:

  • Řada LFC 1000, minerální oleje (ISO VG 5 až ISO VG 1500)
  • Řada LFC 1000 H, minerální oleje, (adhezní oleje) (ISO VG 46 až ISO VG 1500)
  • Řada LFC 3000, parafínové oleje pro potravinářský průmysl s normou H1 (ISO VG 15 až ISO VG 680)
  • Řada LFC 9000, polyalfaolefínové oleje s normou H1 (ISO VG 32 až ISO VG 460)
  • Řada LFC 4000, esterové oleje
  • Řada LFC 8000, polyglykolové oleje (ISO VG 32 až ISO VG 320)
  • LA 1, LA 4, LA 7, LA 8, LA 8P, koncentráty pro zlepšení hranic vlastností maziva

Copyright © 2024